Zasady korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club

W Por Fiesta Club honorujemy następujące karty firmowe: Multisport plus / FitProfit / Ok System.  Zgodnie z umową, jaką podpisaliśmy – pokrywają* one jednorazowe wejście na zajęcia ruchowo – taneczne w klubie w ciągu jednego dnia.

* 50 minut dla Multisport plus
*45 minut dla FitProfit  / Ok System

Po tym czasie można wyjść z zajęć lub wykupić ich pozostałą część w klubie. Koszt:

  • 18 PLN/ jedne zajęcia
  • 60 PLN/ karnet miesięczny (4 zajęcia)

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić Kartę Klubową przed pierwszymi zajęciami. Koszt Karty Klubowej:

  • 60 PLN/ dla użytkowników kart firmowych, którzy uczestniczą tylko w pierwszych 50/45 min. zajęć
  • 120 PLN/ dla użytkowników kart firmowych, którzy uczestniczą w pełnym wymiarze zajęć – karnet na 1 kurs

Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs, wniesionej na początku miesiąca.**

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 4 tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

** w przypadku korzystania tylko z pierwszej części zajęć (50/45 min) każdy z klubowiczów zobowiązany jest wykupić na początku miesiąca Kartę Klubową special. Miesięczny koszt użytkowania to 60 PLN.

Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana karta klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. (Karty będą sprawdzane przez Instruktorów).

  1. W przypadku kiedy dana osoba nie przychodzi na zajęcia bez żadnej informacji, wówczas poniesione opłaty przechodzą na rzecz klubu.
  2. Por Fiesta Club umożliwia odrobienie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie zaawansowania po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy w danej grupie jest miejsce w określonym terminie.

 

Por Fiesta Club, 

Warszawska 17 (I piętro), 31 – 155 Kraków

Numer konta 82 1140 2017 0000 4202 1028 0883

——————————-

Wszelkie zastrzeżenia oraz zapytania prosimy kierować na adres office@porfiestaclub.com

Uwaga! Obecność na zajęciach tanecznych w Por Fiesta Club oznacza akceptację powyższego regulaminu.